eŽK

Vážení rodiče,
ve škole už bezmála 20 let používáme elektronický systém evidence veškeré školní dokumentace. Před pár lety jsme zprovoznili elektronickou třídní knihu, která se nám velmi osvědčila.

Pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče,
škola každoročně poskytuje žákům 1. ročníku základní školní potřeby a školní vybavení. První školní den děti tento balíček základních školních potřeb dostanou. Seznam těchto věcí je zveřejněn níže.


Obsah uvítacího balíčku 1. školní den:

Tužka CONCORDE grafitová trojhranná HB

Barvy vodové 22,5/12 171531

Lepidlo Concorde 15g

Složka barevných papírů 16l

Pastelky trojhranné 12 ks Ocean World

Plastelína 10 barev

Sešit A5 513 10 listů linka

Sešit A4 420 20 listů čistý

Organizace školního roku 2017/18

Ředitelství základní školy oznamuje, že slavnostní zahájení školního roku se koná v pondělí 4. 9. 2017 v 8.30 hod. (žáci 1. – 4 . tříd) a v 9.30 hod. (žáci 5. – 9. tříd) v sále školy. Obvyklá mše bude v 7.30 v chrámu sv. Jiří. Školní družina bude 4. září v provozu od 7.00 do 16.30 hod. Přihlášky do ŠD si budete moci stáhnout už v průběhu srpna z webu školy.
Obědy se ve školní jídelně v pondělí 4. 9. budou vydávat v době od 10.00 do 12.30 hod. 

Konec školního roku

Vážení rodiče,
bylo obvyklé, že někteří z vás přicházeli i na slavnostní zakončení školního roku do sálu školy. 
Letos vás ovšem žádáme, abyste nechodili. Počet žáků školy se zvýšil natolik, že kapacita sálu je hraniční a budeme rádi, pokud se vůbec naši žáci do sálu vměstnají.
Děkujeme za pochopení.

Hřiště školní družiny

1. června bylo v parku před školou otevřeno nově zbudované dětské a sportovní hřiště určené především pro potřeby školní družiny. V době provozu školy bude hřiště využíváno našimi dětmi, mimo tento provoz mohou hřiště využít děti ve věku od 6 do 14 let. Vyzýváme všechny návštěvníky, aby dodržovali provozní řád, především dbali na svou bezpečnost a udržovali pořádek.

PRAVIDLA BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ INTERNETU PRO RODIČE

Vážení rodiče, 
žijeme v době, kdy se nástroje jako internet, mobilní telefony, počítače a tablety staly nedílnou součástí našeho života. Život bez nich už si mnohdy ani nedovedeme představit. Jsou zdrojem řady možností – jsou to výborní pomocníci, mnoho věcí zrychlily, pomáhají nám hledat informace, jsou prostorem pro odpočinek, efektivním komunikačním nástrojem atd.

Výuka plavání - formuláře

V příloze jsou připojeny vybrané dokumenty a formuláře určené školám pro výuku plavání.

Přijímací řízení na střední školy 2018

 

Níže zveřejňujeme obdržené informace:

Předně upozorňujeme na skutečnost, že v souvislosti s ustanovením § 60a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“), uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení do 1. března (neplatí pro obory vzdělání s talentovou zkouškou).

 

Stránky

Přihlásit se k odběru Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk RSS