Ukázka práce integrovaného záchranného systému

Dne 12. 6. 2012 se naši žáci seznámili s prací integrovaného záchranného systému. Na fotbalovém hřišti se nejprve představili psovodi Policie ČR a brušperští hasiči, u školy pak svou práci popisovali policisté Obvodního oddělení Policie ČR v Brušperku. Souběžně probíhala výuka poskytování první pomoci. Všem, kteří se na akci podíleli, chceme poděkovat.

 


Fotografie z roku 2011 zde.

Pilotní testování žáků 5. a 9. tříd

Od 21. 5. 2012 probíhá další fáze testování žáků 5. a 9. tříd. Žáci si mohou na základě svých přihlašovacích údajů výsledky najít zde.

Volejbalová show 16. 3. 2012 + iVysílání na ČT 4

Vlejbalový klub Brušperk spolu se základní školou a Městem Brušperk pořádal sportovní dopoledne pro žáky základních škol "Volejbalový Brušperk". Záznam vysílaný v ČT4 je zde.

Program:
- turnaj v přehazované
- ukázka barevného volejbalu
- ukázka tréninku extraligových hráčů VK Ostrava
- rozhovor s Přemkem Kubalou, účastníkem letní olympiády v Londýně
- soutěže pro žáky a autogramidáda

Podrobný program je přiložen v příloze.

Informace k přijímacím zkouškám na SŠ

Ve školském zákoně byla pravidla přijímacího řízení nově upravena. Přehled významných změn je přiložen v příloze. Modře označené pasáže jsou v zákoně nově.

Čtení pomáhá - Čtení je úžasná zábava. Teď může být ještě něčím víc pro vás i pro ty, kterým pomůžete.

V loňském roce nás tento projekt inspiroval k zařazení pravidelných "dílen čtení" mezi pravidelné činnosti rozvíjející čtenářskou gramotnost. Obrátili jsme se na možné partnery, kteří by se na této činnosti cíleně podíleli. Nejvýznamnějším z nich je Městská knihovna v Brušperku. Dále nám též vyšlo vstříc nakladatelství Mladá fronta (které nám poskytlo remitendu, tj. neprodané dětské časopisy).

 

Karneval

Jak se již stalo dlouholetou tradicí, den před pololetními prázdninami se školní tělocvična na jedno odpoledne proměnila v taneční sál a přivítala Maškarní ples pro žáky základní školy. V 15 hodin vyrazily na parket první masky a postupně jich dorazila více než stovka.  Jako na každém maškarním byly voleny nejkrásnější masky, soutěžilo se a tancovalo. Nakonec tančily nejen děti, ale i jejich rodiče. Poděkování patří hlavně Sdružení přátel školy za sponzorování cen do soutěží, panu Holubovi za hudební doprovod a  AP klubu za taneční vystoupení a předcvičování tanců.

Hodnocení 1. pololetí

První pololetí školního roku jsme prožili „stavebně“. Zedničina nás v uplynulých měsících provázela na každém kroku a nejiné to bude do konce června. Přesto můžeme říci, že jsme v rámci pedagogické činnosti mnohé inovovali.

Kalendář na rok 2012 a PF

Jak se stalo již dobrým zvykem, z dětských prací vyrábíme nástěnné kalendáře. Letošním tématem a zároveň i výtvarnou soutěží bylo "Brušperské náměstí očima dětí". Významnou měrou nám pomohli sponzoři - firmy amethyst.cz a Copy Star, které nás vybavily tiskovou technikou a potřebným spotřebním materiálem. SPŠ nám poskytlo věcné ceny pro autory výtvarných prací. Všem děkujeme.

Natáčení pořadu Bludiště

Aktualizováno!* V úterý 11. října se družstvo reprezentující naší školu potřetí zúčastnilo natáčení soutěžního pořadu ostravské televize Bludiště (odkaz na iVysílání zde I., zde II. a zde III.).

Anglické divadlo

ak zpestřit naše dlouhodobé snažení vtisknout žákům základy angličtiny? Společnost The Bear Educational Theatre přitažlivou formou pracuje s žáky a prezentuje angličtinu.

Za vlády Lucemburků

Poděkování

Škola děkuje Jiřímu Königovi za výrobu stupňů vítězů, které byly poprvé použity při vyhlašování vítězů lehkoatletických přeborů škol Povodí Ondřejnice.

Stupně vítězů budou rovněž využívány v naší sportovní hale.

Úspěchy AP klubu

49 děvčat AP klubu se zúčastnilo mezinárodního dvoudenního finále soutěže Děti fitness proti drogám v Praze. Všechny tři skupiny – tzn. přípravka, kadetky i juniorky – získaly ve svých kategoriích pohárová místa. Přípravka 2. místo, kadetky 1. místo, juniorky 3. místo. Kadetky, které trénuje Gabriela Maliková, se jako vítězky své kategorie po soutěži fotily do kalendáře vítězů pro rok 2012. Kromě pohárů získaly všechny tři skupiny prestižní samolepky. AP klub se tímto zařadil do Síně slávy organizace Děti fitness proti drogám.

Stránky

Přihlásit se k odběru Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk RSS