Školní karneval

Školní karneval se koná 30. ledna od 15 do 20 hodin v gymnastické tělocvičně základní školy. Hlavním organizátorem jsou žáci 9. ročníku. Slovem provází Martin Myška. Hudební produkci zajišťuje Vláďa Holub.

Partnerství v projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Naše škola se jako partner zapojila do projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“, zkrácený název „NatTech MSK“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Žáci 8.

Od integrace k inkluzi - partnerství v projektu

reg. číslo CZ.1.07/1.2.25/02.0053

Doba realizace projektu: 01. 06. 2013 - 31. 12. 2014
Působnost projektu: Moravskoslezský kraj
 

Environmentální zahrada jako součást venkovní přírodní učebny

Environmentální zahrada jako součást venkovní přírodní učebny Základní školy Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-MístekMŽP

Projekt je podpořen grantem z revolvingového fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje

Cíl projektu

Vyjádření uznání a poděkování

 Dovolujeme si na webu zveřejnit další mail, který nás velice potěšil a který je pro nás důležitou zpětnou vazbou. Původní mail byl zkrácen a jména žáků jsou změněna.

***

Pomoc obci Mlékojedy

 V pátek 7. 6. 2013 byla odeslána materiální pomoc povodní postižené obci Mlékojedy. Děkujeme všem dárcům. Fotografie jsou zde.

Region Cup - Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu

Region Cup je kvalifikační kolo Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu, které se koná 4.5.2013 v naší sportovní hale. Pořadatelem této postupové soutěže je AP klub Brušperk. Záštitu nad touto akcí převzal Ing. Ivan Krupník, starosta našeho města. Základní škola je s tímto klubem úzce propojena. Jednak proto, že AP klub celoročně trénuje v jejích prostorách, ale hlavně proto, že většina ze 76 děvčat trénujících v tomto klubu je žákyněmi naší školy. I naše škola se tedy připojuje k pozvánce na tuto akci.

Zpráva ČŠI 2013 - ZŠ Brušperk

V únoru 2013 proběhlo Českou školní inspekcí pravidelné hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání  v naší základní škole. Výsledky jsou výborné. Některé dílčí ukazatele byly hodnoceny jako nadstandardní - především materiálně-technické vybavení, podmínky ke sportu, rozsah a užití ICT, spolupráce s ostatními subjekty a partnery, klima školy.
A to nás velice těší.

Výsledky mezinárodního testování PISA 2012 - ZŠ Brušperk

V roce 2012 byla naše škola vybrána do mezinárodního vzdělávacího výzkumu PISA 2012, kde byly sbírány informace o úrovni matematické, přírodovědné, čtenářské a finanční gramotnosti patnáctiletých žáků zemí OECD. Zjišťována byla též jejich způsobilost řešit problémové úlohy mezipředmětového charakteru.

Provoz sportovní haly nestojí město ani 1 % z rozpočtu

Hospodaření ve sportovní hale se stalo oblíbeným tématem „zasvěcených“ rozhovorů, jež za pár let přinesly řadu mýtů hovořících o astronomické výši dotace Města Brušperk. Aby bylo veřejně zcela jasné, kolik Město Brušperk provoz sportovní haly stojí, zpracovali jsme výsledky hospodaření od roku 2007 do roku 2012 – tedy za celou dobu fungování sportovní haly.

Stránky

Přihlásit se k odběru Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk RSS