Meteostanice ZŠ Brušperk

Vážení návštěvníci našich stránek. Nově jsme ve škole nainstalovali meteostanici. Naměřené údaje můžete prohlížet zde.

Školní karneval

Školní karneval se koná 30. ledna od 15 do 20 hodin v gymnastické tělocvičně základní školy. Hlavním organizátorem jsou žáci 9. ročníku. Slovem provází Martin Myška. Hudební produkci zajišťuje Vláďa Holub.

Partnerství v projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Naše škola se jako partner zapojila do projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“, zkrácený název „NatTech MSK“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Žáci 8.

Od integrace k inkluzi - partnerství v projektu

reg. číslo CZ.1.07/1.2.25/02.0053

Doba realizace projektu: 01. 06. 2013 - 31. 12. 2014
Působnost projektu: Moravskoslezský kraj
 

Environmentální zahrada jako součást venkovní přírodní učebny

Environmentální zahrada jako součást venkovní přírodní učebny Základní školy Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-MístekMŽP

Projekt je podpořen grantem z revolvingového fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje

Cíl projektu

Vyjádření uznání a poděkování

 Dovolujeme si na webu zveřejnit další mail, který nás velice potěšil a který je pro nás důležitou zpětnou vazbou. Původní mail byl zkrácen a jména žáků jsou změněna.

***

Pomoc obci Mlékojedy

 V pátek 7. 6. 2013 byla odeslána materiální pomoc povodní postižené obci Mlékojedy. Děkujeme všem dárcům. Fotografie jsou zde.

Region Cup - Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu

Region Cup je kvalifikační kolo Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu, které se koná 4.5.2013 v naší sportovní hale. Pořadatelem této postupové soutěže je AP klub Brušperk. Záštitu nad touto akcí převzal Ing. Ivan Krupník, starosta našeho města. Základní škola je s tímto klubem úzce propojena. Jednak proto, že AP klub celoročně trénuje v jejích prostorách, ale hlavně proto, že většina ze 76 děvčat trénujících v tomto klubu je žákyněmi naší školy. I naše škola se tedy připojuje k pozvánce na tuto akci.

Zpráva ČŠI 2013 - ZŠ Brušperk

V únoru 2013 proběhlo Českou školní inspekcí pravidelné hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání  v naší základní škole. Výsledky jsou výborné. Některé dílčí ukazatele byly hodnoceny jako nadstandardní - především materiálně-technické vybavení, podmínky ke sportu, rozsah a užití ICT, spolupráce s ostatními subjekty a partnery, klima školy.
A to nás velice těší.

Výsledky mezinárodního testování PISA 2012 - ZŠ Brušperk

V roce 2012 byla naše škola vybrána do mezinárodního vzdělávacího výzkumu PISA 2012, kde byly sbírány informace o úrovni matematické, přírodovědné, čtenářské a finanční gramotnosti patnáctiletých žáků zemí OECD. Zjišťována byla též jejich způsobilost řešit problémové úlohy mezipředmětového charakteru.

Stránky

Přihlásit se k odběru Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk RSS