Pomoc obci Mlékojedy

 V pátek 7. 6. 2013 byla odeslána materiální pomoc povodní postižené obci Mlékojedy. Děkujeme všem dárcům. Fotografie jsou zde.

Region Cup - Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu

Region Cup je kvalifikační kolo Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu, které se koná 4.5.2013 v naší sportovní hale. Pořadatelem této postupové soutěže je AP klub Brušperk. Záštitu nad touto akcí převzal Ing. Ivan Krupník, starosta našeho města. Základní škola je s tímto klubem úzce propojena. Jednak proto, že AP klub celoročně trénuje v jejích prostorách, ale hlavně proto, že většina ze 76 děvčat trénujících v tomto klubu je žákyněmi naší školy. I naše škola se tedy připojuje k pozvánce na tuto akci.

Zpráva ČŠI 2013 - ZŠ Brušperk

V únoru 2013 proběhlo Českou školní inspekcí pravidelné hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání  v naší základní škole. Výsledky jsou výborné. Některé dílčí ukazatele byly hodnoceny jako nadstandardní - především materiálně-technické vybavení, podmínky ke sportu, rozsah a užití ICT, spolupráce s ostatními subjekty a partnery, klima školy.
A to nás velice těší.

Výsledky mezinárodního testování PISA 2012 - ZŠ Brušperk

V roce 2012 byla naše škola vybrána do mezinárodního vzdělávacího výzkumu PISA 2012, kde byly sbírány informace o úrovni matematické, přírodovědné, čtenářské a finanční gramotnosti patnáctiletých žáků zemí OECD. Zjišťována byla též jejich způsobilost řešit problémové úlohy mezipředmětového charakteru.

Provoz sportovní haly nestojí město ani 1 % z rozpočtu

Hospodaření ve sportovní hale se stalo oblíbeným tématem „zasvěcených“ rozhovorů, jež za pár let přinesly řadu mýtů hovořících o astronomické výši dotace Města Brušperk. Aby bylo veřejně zcela jasné, kolik Město Brušperk provoz sportovní haly stojí, zpracovali jsme výsledky hospodaření od roku 2007 do roku 2012 – tedy za celou dobu fungování sportovní haly.

Kalendář 2013

Stejně jako v předešlých letech nabízíme možnost stažení kalendáře, který připravovali žáci naší školy. Jednotlivé listy jsou přiloženy v příloze.

Soutěž ORIGIN v roce 2012 ocenila tvořivé učitele - úspěch ZŠ Brušperk

Finále již 4. ročníku ORIGIN, soutěže o nejlepší elektronický výukový materiál z autorské dílny učitele, se konalo 24. 10. 2012 v rámci minikonference Prameny tvořivosti.
Členové poroty, a zároveň přednášející, svými výstupy obohatlil přítomné o nové závěry výzkumů, nové terndy a metody výuky:
Ondřej Neumajer (Pedagogická fakulta UK, Praha) – Soutěží k učení

Den otevřených dveří - 7. 12. 2012

Dne 7. 12. 2012 se v době od 15 do 18 hodin uskutečnil v naší škole Den otevřených dveří. Návštěvníci houfně přicházeli, aby na vlastní oči viděli, jak to dnes ve škole vypadá a jak se nyní učí. Po celou dobu bylo ve škole živo a hosté odcházeli spokojeni a snad i příjemně předvánočně naladěni. Podle předběžných propočtů přišlo do školy téměř 500 návštěvníků.

Vánoce s Ježíškem - 14. 12. 2012

Vypouštění balónků je již tradiční krásná předvánoční akce. Jejíž smysl spočívá v tom, že v jednu chvíli si po celé republice mohou děti vypustit svůj balónek s přáníčkem k nebi Ježíškovi.

V letošním roce se koná Vypouštění balónků 14. prosince, jeho centrem bude jihočeské město Milevsko a moderátorem akce bude herec Václav Vydra. Ten také prostřednictvím Rádia Impuls jako hlavního mediálního partnera dá pokyn k slavnostnímu vypuštění balónků. To se stane přesně v 15.15 hodin.

Brunofest 2012 (23. - 24. 10. 2012)

Vážení účastníci, hosté, poroto, moderátoři, organizátoři, sponzoři, prostě vy všichni, kdo jste se festivalu jakkoli účastnili, dovolte mi, abych vám všem poděkoval za výbornou spolupráci, úžasné dva dny a spoustu krásných představení v sále naší školy a následně pak kupu další zábavy v odpoledním a podvečerním programu.

Stránky

Přihlásit se k odběru Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk RSS