Poděkování

Škola děkuje Jiřímu Königovi za výrobu stupňů vítězů, které byly poprvé použity při vyhlašování vítězů lehkoatletických přeborů škol Povodí Ondřejnice.

Stupně vítězů budou rovněž využívány v naší sportovní hale.