Pilotní testování žáků 5. a 9. tříd

Od 21. 5. 2012 probíhá další fáze testování žáků 5. a 9. tříd. Žáci si mohou na základě svých přihlašovacích údajů výsledky najít zde.
V prvých dnech se objevily technické problémy spojené s přenosem dat na portál Niqes. V naší škole tyto problémy postihly jen jedno konkrétní testování. Vyjádření ze strany ČŠI je přiloženo v příloze. Další informace jsou  na oficiálních stránkách Niqes.

***

Naše škola se zařadila do širšího výběru škol pro pilotní ověření testování žáků 5. a 9. tříd. Škola tak využila možnosti "osahat" si chystaný způsob ověřování výsledků vzdělávání ve školách. Pilotáž proběhne 13. a 14. 12. 2011 a zúčastní se jej žáci 5.B a 9.A. Zavedení standardů ani testování nás neděsí a tento způsob považujeme za dobrou zpětnou vazbu. Ideální by bylo, kdybychom mohli sledovat přidanou hodnotu vzdělávacího procesu, tj. jak velké pokroky žáci během školní docházky udělali ve srovnání s ostatními žáky v republice.
Škola se měření výsledků vzdělávání účastní s větší či menší pravidelností od roku 2004. Většina testů je dnes zpoplatněna. Finanční prostředky jsou největší překážkou toho, aby škola pravidelně a cíleně sledovala vývoj všech tříd a žáků v čase. V loňském roce jsme si poprvé vyzkoušeli on-line testování.

Zde přikládáme tiskovou zprávu MŠMT a rozhovor s ministrem Dobešem v pořadu Hydepark

***

Ověřování výsledků vzdělávání v 5. a 9. třídách

Praha, 21. listopadu 2011  - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy začíná ověřovat výsledky vzdělávání v 5. a 9. třídách. Pilotní projekt na 100 školách se uskuteční 13. – 14. prosince 2011.  

Kontrolu výstupů na základních školách začala po zrušení povinných osnov v roce 2005 provádět organizace Cermat. Po třech letech však byla rozhodnutím vedení MŠMT zastavena.

Výsledky našich žáků v mezinárodních výzkumech TIMSS a PISA 2009 však poukazují na zhoršování kvality vzdělání dětí, a tím na nutnost jejího plošného měření. Tento fakt analyzuje i zpráva společnosti McKinsey and Company ze září 2010. Ověřování výsledků žáků základních škol probíhá už téměř ve všech státech Evropské unie.

V červenci 2011 byly na web MŠMT vyvěšeny Standardy základního vzdělávání. Představují minimum toho, co musí žák na konci 5. a 9. ročníku znát a umět. Standardy tvořila pracovní skupina složená z učitelů 1. a 2. stupňů základních škol, odborníků z vysokých škol a zástupců MŠMT. Návrhy standardů prošly veřejnou diskuzí, podněty a připomínky byly zapracovány.

Standardy jsou vytvořeny z předmětů český jazyk a literatura, matematika, cizí jazyk (hotové jsou standardy z angličtiny, dopracovávají se z německého a francouzského jazyka). MŠMT při tom navázalo spolupráci s British Council, Goethe-Institutem v ČR a Francouzským institutem v Praze. Žákům, kteří zvládnou testy z cizího jazyka na určitý percentil, zaplatí ministerstvo dodělání mezinárodního certifikátu.

Ověřováním výsledků vzdělávání na základě standardů je pověřena Česká školní inspekce. Veřejnou zakázku na vytvoření a provoz informačního systému vyhrála firma Sapcon, a. s.

Časový harmonogram ověřování:
 13. – 14. prosince 2011 pilotní ověření technické stránky projektu (100 škol). V této fázi jde o prověření informačního systému vytvořeného pro testování žáků.
20. 5. - 10. 6. 2012
– první celoplošná zkouška na všech základních školách v ČR (cca 4200 škol)
20. 5. – 10. 6. 2013 – druhá celoplošná zkouška na všech základních školách v ČR
2014
– ostrý provoz

Data získaná z ověřování 5. a 9. tříd budou sloužit především jako zpětná vazba pro školu, žáky a rodiče. Nikoliv k sestavování přehledu úspěšnosti škol a tvorbě žebříčků. Aby se mohlo ukázat, jak kvalitně výuka na škole probíhá, jsou potřeba minimálně čtyři roky. Pak bude možné změřit přidanou hodnotu školy - porovnat, jak se výsledky konkrétního žáka od páté do deváté třídy změnily, jak škola s dětmi pracuje. Potom mohou vzniknout podklady pro srovnávání jednotlivých škol.