Informace k přijímacím zkouškám na SŠ

Ve školském zákoně byla pravidla přijímacího řízení nově upravena. Přehled významných změn je přiložen v příloze. Modře označené pasáže jsou v zákoně nově.