Hodnocení 1. pololetí

První pololetí školního roku jsme prožili „stavebně“. Zedničina nás v uplynulých měsících provázela na každém kroku a nejiné to bude do konce června. Přesto můžeme říci, že jsme v rámci pedagogické činnosti mnohé inovovali.
Pevným základem vzdělání je čtenářská gramotnost. Tu jsme se rozhodli cíleně budovat a upevňovat. Nejedná se o otřepanou frázi. Především učitelé 1. stupně a češtináři se ponořili do studia metodiky dílen čtení. Žákům jsme připravili každotýdenní návštěvu městské knihovny. Mnohem více se čte v hodinách i o přestávkách. Naším cílem je žáky takříkajíc rozečíst, přivést je k úžasným čtenářským prožitkům. Je to úkol dlouhodobý. První výsledky poznáme někdy za čtyři pět let.
Kvalitní výuka by měla probíhat v příjemném, motivujícím a moderně vybaveném prostředí. To se nám v uplynulých letech dařilo zlepšovat. Výuka tak v tuto chvíli může být podpořena prostředky audio-vizuální techniky a dalšími technologiemi. Navíc jsme letos inventář obohatili o nové didaktické nástroje – podpořili jsme např. výuku čtenářství, hudební výchovy, informatiky, cizích jazyků a stranou nezůstaly ani pracovní činnosti. Kvalitní prostředí, kvalitní vybavení podněcuje tvůrčí a přátelské prostředí. Svým způsobem lze zjednodušeně řící, že "dobrá nálada" zaměstnanců se odráží ve výuce a "dobrou náladu" pak mohou mít i žáci.
V poslední době jsme se cíleně zaměřili na sledování výsledků vzdělávání, a to především srovnáním s ostatními školami v republice. Zapojili jsme se do pilotního testování žáků 5. a 9. tříd (výsledky jsou již známy a budou zde zveřejněny), které organizuje pro ministerstvo Česká školní inspekce a které bude znovu pokračovat na jaře letošního roku. Dále jsme se zúčastnili projektu Gepard připravený společností SCIO, který je zaměřen na informační gramotnost žáků. Shodou okolností byla naše škola vybrána do mezinárodního vzdělávacího výzkumu PISA 2012, kde budou sbírány informace o úrovni matematické, přírodovědné, čtenářské a finanční gramotnosti patnáctiletých žáků zemí OECD. Zjišťována bude též jejich způsobilost řešit problémové úlohy mezipředmětového charakteru.
Když se ohlédnu za uplynulým pololetím, jsem v zásadě spokojen. Hodnocení prospěchu našich žáků bylo velmi dobré a musím říci, že jsme po mnoha letech zaznamenali významné zlepšení chování žáků – věřím, že v tomto trendu budeme pokračovat. Chvályhodné je i zapojení našich žáků do zájmových předmětů a dalších volnočasových aktivit. Pochvalu ředitele školy dostalo úspěšné družstvo reprezentující naši školu v pořadu České televize Bludiště (záznam pořadu je k vidění na webu školy).
Přehoupli jsme se do druhé části školního roku a už pomalu začínáme plánovat další. Do konce školního roku by měly být přestavěny prostory bývalého dětského domova pro ZUŠ a školní družinu. Končit by měla i celková revitalizace pláště budovy školy. V této souvislosti plánujeme letošní (tentokrát podzimní) Brunofest nejen jako dětskou přehlídku, ale též jako slavnost představující celý tento školní komplex.