Karneval

Jak se již stalo dlouholetou tradicí, den před pololetními prázdninami se školní tělocvična na jedno odpoledne proměnila v taneční sál a přivítala Maškarní ples pro žáky základní školy. V 15 hodin vyrazily na parket první masky a postupně jich dorazila více než stovka.  Jako na každém maškarním byly voleny nejkrásnější masky, soutěžilo se a tancovalo. Nakonec tančily nejen děti, ale i jejich rodiče. Poděkování patří hlavně Sdružení přátel školy za sponzorování cen do soutěží, panu Holubovi za hudební doprovod a  AP klubu za taneční vystoupení a předcvičování tanců.
 Po 17 hodině „nastoupili na parket“ žáci 2. stupně a rozjela se diskotéka, jak se patří. Přestože ukončení ve 20:30 se většině zdálo příliš brzké, následný úklid tělocvičny a přilehlých místností ukončil velmi pěknou a příjemnou akci.  Poděkování na závěr patří nejen deváťákům za organizaci, ale i všem pedagogům, kteří se na této akci podíleli.

Mgr. Martin Myška