Přestup z jiné školy se začátkem nebo v průběhu školního roku

Při přestupu žáků vyplňte formulář "Žádost o přijetí.doc" a osobně, poštou, datovou schránkou nebo e-mailem doručte na ředitelství školy:
Sportovní 584, 739 44 Brušperk
Oficiální e-mail: sekretariat(zavinac)zsbrusperk(tecka)cz
Telefon sekretariát: 558 666 227

Termín zahájení školního roku (viz údaj v přihlášce) je bez ohledu na pracovní dny vždy stanoven na 1. září. Pokud se jedná o přestup žáka v průběhu školního roku, uveďte datum nástupu do školy v Brušperku.