Přijímací řízení na střední školy 2018

 

Níže zveřejňujeme obdržené informace:

Předně upozorňujeme na skutečnost, že v souvislosti s ustanovením § 60a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“), uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení do 1. března (neplatí pro obory vzdělání s talentovou zkouškou).

 

Nové tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2017/2018 naleznete na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (odkaz:http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1), taktéž na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (odkaz:http://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html), kde naleznete také vzor vyplněné přihlášky ke vzdělávání ve střední škole.