Reedukační skupiny

Od prosince 2013 pracujeme v naší škole v rámci projektu s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. S těmito žáky pracujeme pravidelně každý týden ve skupinkách po 2 až 5 dětech. Při práci využíváme reedukační a kompenzační postupy, které přispívají k ovlivnění specifických obtíží i osobnostního vývoje. Díky projektu, ve kterém jsme zapojeni, jsme získali řadu nových poznatků a informací, které úspěšně zavádíme do praxe.