Kohezní programy

V rámci projektu byly pro školu připraveny 2 kohézní programy s lektory Mgr. Jakubem Švecem a Mgr. Michalem Dubcem. V těchto programech jde o zapojení celého třídního kolektivu do výuky i do dění ve třídě.
První setkání proběhlo 12. a 13. února v 6.B třídě. Během 2 dní si žáci vyzkoušeli mnoho aktivit, které zapracovaly na posílení spolupráce a domluvy ve třídě. Mnozí žáci si uvědomili, že to, co se děje kolem nich, je v jejich moci změnit. Vyzkoušeli si, jaké možné postupy mohou použít při řešení mnoha problémů. Pojmenovali nahlas situace, které jsou jim nepříjemné, nebo nepříjemné ostatním. Získali nové zkušenosti při komunikaci s vrstevníky. Naučili se ocenit přínos každého člena týmu, objektivně hodnotit sebe i ostatní. Snad jim to co nejdéle vydrží a budou vždy přemýšlet o svém chování vůči sobě a spolužákům.
Druhé setkání s lektory Švecem a Dubcem proběhlo 18. a 19. června ve 3.B třídě. Děti vyzkoušely stejné aktivity jako jejich starší spolužáci v únoru. Také společně pracovali na klimatu třídy. Někteří žáci si uvědomili, že stěžovat si, žalovat na jiné, většinou nepomůže. Přesto mohou všichni na tyto situace reagovat, pojmenovat je, nahlas objasnit, co je nepříjemné jim samotným či ostatním. Mnozí zjistili, jak jednoduché je pro ně z některých situací prostě odejít „vycouvat“ či naopak někoho ubránit.
Aktivity, typu „Kostkostroj“, „Škola snů“, „Předvádění strojů“, … zapracovaly na posílení spolupráce a domluvy. Děti získaly nové zkušenosti při komunikaci s vrstevníky. Naučily se ocenit přínos každého člena týmu, snažily se hodnotit sebe i ostatní. V závěru si žáci vytvořili konkrétní pravidla, která jim mají připomínat, na čem se nakonec dohodli.
A co se účastníkům programu nejvíce líbilo? Že se dozvěděli něco o ostatních a mohli být otevření, upřímní a vyjádřit, co cítí. Že hráli hry a scénky a poznali „Kostkostroj“. A že probírali nepříjemné situace, a díky tomu si většina spolužáků uvědomila, co dělá špatně.“

Mgr. Jana Königová
koordinátor projektu