Inkluzivní hodiny

29. ledna a 4. února se v naší škole konaly třídnické hodiny, které byly zaměřeny na vylepšení vztahů mezi žáky dané třídy a jejich třídním učitelem. Třídnické hodiny se odehrály ve třídách 3.B a 6.B.
Třeťáci i šesťáci se zaměřili hravou formou na poznávání sebe sama i ostatních. Děti poznaly zájmy jiných spolužáků, měly možnost říci ostatním, čím se zabývají ony samy, jak se vidí a snažily se to výtvarně ztvárnit.
Zapojily se všechny děti. Činnosti je bavily, svůj erb či obraz chtěly mít co nejlepší, chtěly se představit a naopak, vydržely poslouchat vyjádření svých spolužáků. Děti se dozvěděly o druhých dětech informace, které nevěděly. Vytvářely si názor, který sdělovaly ostatním žákům a dokázaly si ho obhájit.

Žáci si uvědomili, že ve třídě najdeme vždy něco společného, podobného, a přesto se jim to může či nemusí líbit.

 
Třídnické hodiny se líbily, děti sblížily i pobavily.