Společné dílny

Ve čtvrtek 13. února se konala první společná dílna pod názvem „Výlet zimní krajinou ke krmítkům“. Zúčastnili se jí děti se speciálně vzdělávacími potřebami a jejich rodiče.

Hravou formou se rodiče seznamovali s tím, jaké metody a formy práce mohou doma při společné práci se svým dítětem využívat. Cílem bylo zdůraznit potřebu rozvoje funkcí, které jsou nezbytné pro učení a optimální osvojování základních dovedností ve čtení, psaní a mluvě.

Rodiče s dětmi si vyzkoušeli hry a činnosti zaměřené na sluchové a zrakové vnímání, zrakovou paměť a rozvoj prostorové orientace.

Při plnění úkolů se účastníci „prošli zimní krajinou, balili si batoh na výlet, hledali správný směr své cesty, rozeznávali stopy ve sněhu, poslouchali velké množství různých zvuků, zdokonalovali hmat ve svých prstech a nakrmili hladové ptáčky“.

Děti, rodiče i učitelé strávili ve škole velmi příjemné odpoledne. Děti spolu s rodiči zažili aktivity, které znají a rodiče snad načerpali inspiraci, jak s dětmi doma pracovat.

Už teď se těšíme na další společné dílny, které proběhnou v květnu a říjnu tohoto roku.