Inkluzivní hodiny - květen 2014

6. a 7. května se v naší škole konaly další třídnické hodiny. 6. května proběhla třídnická hodina v 6.B. Byla zaměřena na rozvoj týmové spolupráce, na to, že jeden člověk často nezvládne náročný úkol sám a že každý z nás je v něčem dobrý (má výhodu) a v něčem ne (má handicap), proto se vyplatí spolupracovat. Zapojily se všechny děti. Žáci volili různé metody, aby splnili zadání úkolu. Domlouvali se na taktice, společně komunikovali. Byli schopni vyřešit svůj handicap. Nedělalo jim problém, požádat druhého o pomoc.

7. května proběhla třídnická hodina ve 3.B a tématem bylo uvědomění si vlastní osobnosti i sounáležitosti s ostatními. Zapojily se všechny děti, činnosti je bavily – nejvíce aktivita Poznávání podle hmatu. Své „slunce“ chtěly mít co nejlepší, chtěly se vyjádřit. S chutí se učily vyslechnout všechna vyjádření svých spolužáků.

Třídnické hodiny se líbily, děti měly možnost se před všemi vyjádřit i ostatním naslouchat.

 

Fotografie jsou zde.