Společné dílny - květen 2014

Ve čtvrtek 15. května se konala už druhá společná dílna, tentokrát s názvem „Putování jarní krajinou“. Zúčastnili se jí 4 děti se speciálně vzdělávacími potřebami a jejich rodiče.
Hravou formou se rodiče seznamovali s tím, jaké metody a formy práce mohou doma při společné práci se svým dítětem využívat. Tentokrát jsme se zaměřili na posilování prostorové paměti, jemné motoriky, prostorového a zrakového vnímání, grafomotoriky, uvědomění si vedení směru čáry, procvičování porozumění textu, zdokonalování prostorové orientace, rozvoj logického myšlení a sluchového vnímání.
Během druhé společné dílny jsme využili pomůcky, které naše škola v rámci projektu získala. Patří mezi ně CD HAPPYneuron, výuková hra LOGICO – PICCOLO, Tridio - hýbající kostky a Pexeso pro uši. Získané pomůcky jsme doplnili pomůckami vlastní výroby, abychom ukázali, že je možné zábavnou formou s dětmi trénovat i doma a využít toho, co běžná domácnost nabízí.
Při plnění úkolů se účastníci „prošli jarní krajinou a poznávali život včel.“ Jak dlouho včely žijí a co dokážou za tu dobu udělat. Kolik řemesel zvládnou díky rozvinutému čichu, který sídlí na tykadlech. Jak se dorozumívají mezi sebou a jak dávají nám lidem zprávy, kterým můžeme porozumět.
Děti, rodiče i učitelé strávili ve škole velmi příjemné odpoledne. Děti spolu s rodiči zažili aktivity, které znají a rodiče snad načerpali inspiraci, jak s dětmi doma pracovat.
Těšíme na další společné dílny, které proběhnou v říjnu tohoto roku.

 

Fotografie jsou zde.