Žáci

Předpokládaný počet žáků k 1. 9. 2017 je 528. Aktuální informace budou postupně doplněny.

Třída Učitel Třída Učitel
1.A Křížová 5.A Zajacová
1.B Adamusová 5.B Pasyková
1.C Klusová 6.A Ranochová
2.A Hurajtová 6.B Teichmannová
2.B Marková 7.A Horylová
2.C Trojanová 7.B Doubravová
3.A Maliková 8.A Pakánová
3.B Křetinská 8.B Šíchová
3.C Strakošová 8.C Havláková
4.A Bajerová 9.A Chvostková
4.B Janečková 9.B Dalecký