Žáci

Předpokládané rozdělení tříd k 1. 9. 2018. Aktuální informace budou postupně doplněny.

Třída Učitel Třída Učitel
1.A Bajerová  5.A Chvostková
1.B Strakošová 5.B Janečková
2.A Křížová 6.A Polášková
2.B Adamusová 6.B Dalecký
2.C Klusová 7.A Ranochová
3.A Hurajtová 7.B Teichmannová
3.B Marková 8.A Horylová
3.C Trojanová 8.B Doubravová
4.A Maliková 9.A Pakánová
4.B Křetinská 9.B Šíchová
4.C Balušková 9.C Havláková

Předpokládaný počet žáků k 1. 9. 2018 je 557.