eŽK

PřílohaVelikost
PDF icon eŽK332.23 KB

Vážení rodiče,
ve škole už bezmála 20 let používáme elektronický systém evidence veškeré školní dokumentace. Před pár lety jsme zprovoznili elektronickou třídní knihu, která se nám velmi osvědčila.
Řada škol – především pak středních, víceletá gymnázia a některé základní – používá elektronickou žákovskou knížku (eŽK). I my jsme se rozhodli, že nastala chvíle, kdy tento způsob evidence známek takto povedeme.

 "Digitální prostředí" jsme v minulém pololetí testovali a nyní je rozšiřujeme i Vám. eŽK je určena žákům 5. – 9. tříd (a jejich rodičům). Každý žák má zřízen svůj jedinečný přístup do své eŽK. Stejně tomu bude u Vás.

Na přiloženém lístku máte vygenerováno uživatelské jméno, přiloženo je i přístupové heslo, které si po přihlášení můžete v Nastavení změnit. Odkaz pro přihlášení najdete na webu školy (školní portál).

V eŽK kromě známek najdete některé další informace – osobní údaje vedené ve školní matrice, přehled absence, rozvrh hodin, seznam vyučujících, plán školních akcí. A je možné, že se v budoucnu systém ještě rozšíří.

Přístup do eŽK je připraven i pro mobilní zařízení se systémem Android. Pro iOS a Window Phone je aplikace vyvíjena (a pro některé verze je již k dispozici). Využití mobilní aplikace považujeme za nejpraktičtější způsob práce s eŽK.

Jsme si vědomi toho, že oba způsoby vedení ŽK (papírová i eŽK) mají své výhody a nevýhody. Nakonec jsme ponechali i tištěnou verzi, a to jako tzv. školní diář, kterým chceme rozvíjet u žáků dovednost pracovat s časem, plánovat si úkoly a práci, učit se vlastní odpovědnosti. 

Jsme přesvědčeni, že s novým způsob vedení evidence známek budete spokojeni. V případě jakýchkoli problému či v případě, že potřebujete vygenerovat nové přístupové údaje, pošlete žádost o pomoc mailem na: zsbrusperk(zavinac)seznam(tecka)cz

     Mgr. Aleš Vyvial
    ředitel školy