ADHD

Motto: „ Co se dítě naučí, když vyrůstá bez pravidel a hranic…“

 

ADHD – ozn. porucha pozornosti s hyperaktivitou

 • Dřívější ozn. LMD (lehká mozková dysfunkce)
 • U jedince dochází k lehkému poškození centrálního nervového systému
 • Již kolem 5. roku věku dítěte je možné diagnostikovat ADHD
 • Mezinárodní klasifikace nemocí ADHD označuje pod kódem F 90.

Příčiny vzniku: genetika, lehké poškození CNS v době těhotenství, po porodu.

Nejběžnější projevy: krátká doba udržení pozornosti, impulzivní jednání, hyperaktivní chování.

Další projevy: špatná koordinace hrubé i jemné motoriky, špatná krátkodobá paměť, skáče často do řeči, pořád mluví, vrtí se, nesnáší jakékoliv čekání, velmi emotivní, přehnaně přecitlivělé.

Charakteristické chování u dětí s ADHD:

 • Dítě se obtížně soustředí, nevydrží dlouho u činnosti
 • Nedokáže dokončit jednotlivé činnosti
 • Často neposlouchá, když na něj někdo mluví
 • Často vyrušuje, dělá hluk, bez ustání mluví.
 • Snadno se nechá rozptýlit ostatními
 • Je často lehkomyslné, vznětlivé, přecitlivělé

Typické vlastnosti a problémy dítěte s ADHD:

 • Problémy s chystáním do postele a s usínáním.
 • Často se budí během noci, nebo časně ráno
 • Mají sklon jíst malé kousky jídla, vybírá v jídle
 • Chybí jim společenské zábrany, hovoří s cizími lidmi
 • Často mají málo kamarádů, nebo dokonce někdy žádné.
 • Často tyto děti pláčou, mají o sobě špatné mínění, mají pocit, že je nikdo nemá rád.

                                                        (Inf. Na základě výzkumů, které se věnují studium ADHD.)

 

 

Pokud u dítěte pozorujete charakteristické chování, vlastnosti po dobu delší než 6 měsíců, je to impuls k tomu, abyste navštívili odborníky (pediatr, neurolog, klinický psycholog, psychiatr…).

 

Některé z kroků ke zvládnutí ADHD:

„ Máme – li jasno v hodnotách,  bývá celé rodičovské snažení mnohem snazší.“

                                                                                                                 (Kevin Leman)

 

Všímat si a oceňovat dobré věci, dobré chování.

Naslouchat dítěti a zároveň vést dítě k naslouchání.

Vždy se snažit mluvit před dítětem, ale i s ním slušně.

Vytvořit si společně pravidelný denní režim a ten nutně dodržovat.

Používat jasné, krátké věty.

Pokusit se i v napjatých situacích zachovat klid a vyhnout se tak střetům a hádkám.

Společný čas využijte ke společným hrám, kterými se dítě hodně učí (trpělivosti, pozornosti, tvořivosti, řešení problémů, společenským dovednostem, komunikaci, sledování pokynů, uvědomování si sebe sama a svých schopností).

Pokusit se vždy o vytyčení jasných cílů a vysvětlení, proč nebo ono musíme dělat.

Každé dítě potřebuje dostatek oddechového času.

Upozorňovat dítě na změnu činnost, nebo prostředí.

Mluvte s dítětem o jeho pocitech, co teď cítí, prožívá a zároveň mu sdělujte svoje pocity.

Vést děti k povinnosti.

V neposlední řadě je důležité vytvořit dítěti hranice a ty vždy dodržovat bez výjimky na jiné prostředí, návštěvu…

 

DÍTĚ S ADHD POTŘEBUJE:

REŽIM – PRAVIDLA- HRANICE- DOBRÉ VZORCE CHOVÁNÍ – PŘIJETÍ- LÁSKU.

 

 

Doporučená literatura:

 

Cathy Laver – Bradbury, Margaret Thompson, Anne Weeks a kol. „ŠEST KROKŮ KE ZVLÁDÁNÍ ADHD“

Kevin Leman „ OD PÁTKŮ BUDE VAŠE DÍTĚ JINÉ“

Zdeněk Matějček „ PRAXE DĚTSKÉHO PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ“

František Koukolík, Jana Drtinová „ VZPOURA DEPRIVANTŮ“

Wolfdieter Jenett „ ADHD  PORUCHA POZORNOSTI S HYPERAKTIVITOU“

Cheril R. Carter „ Dítě s ADHD + ADD“

Emanuelle Pelletier „ PORUCHA POZORNOSTI BEZ HYPERAKTIVITY“

Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková „NEKLIDNÉ A NEOUSTŘEDĚNÉ DÍTĚ VE ŠKOLE A V RODINĚ“

Kamila a Petr Kopsovi „ TYGR DĚLÁ UÁÁÁ, UÁÁÁ. JAK SE KROTÍ TYGR“