Škola rodičům otevřená (aktualizace 20. 12. – anketa)

Vážení návštěvníci dne otevřených dveří,
chtěli bychom vědět, jak se Vám akce líbila. Prosíme tedy o vyplnění krátkého formuláře. Děkujeme.


Dne 16. prosince budete mít možnost prohlédnout si Základní školu Vojtěcha Martínka v Brušperku, a to u příležitosti dne otevřených dveří, který pro Vás připravují žáci, pedagogové i další zaměstnanci a přátelé školy. Budete si moci nejen projít a prohlédnout prostory školy a podívat se, jak to dnes ve škole vypadá, ale chtěli bychom Vám navíc ukázat, jak se děti učí a jaká bývá atmosféra ve třídě. Ukázky výuky, prezentace učeben a různých činností budou většinou rozděleny do časových bloků, abyste mohli zhlédnout práci ve vícero třídách. A to nejen v učebnách na prvním či druhém stupni, ale i v družinách, specializovaných třídách a sportovní hale. Na tomto webu bude zveřejněn časový rozvrh jednotlivých činností.
Od 16 hodin a po celou dobu konání bude probíhat ve vestibulu malý vánoční jarmark. Od půl páté můžete sledovat a případně se i zapojit do činností ve třídách, které budou otevřeny až do 18 hodin. Rádi přivítáme nejen rodiče a prarodiče našich žáků, bývalé žáky školy, ale i všechny ostatní, kteří se o naši školu zajímají a mají ji rádi. Těšíme se na Vás a věříme, že u nás nejen příjemně strávíte páteční podvečer, ale snad si odnesete i něco málo příjemné předvánoční nálady.

Srdečně zvou žáci a zaměstnanci školy.


Rozpis činností 1. stupeň
1.A – Gabriela Hurajtová
16:30 – 17:10    Ukázky výuky ČJ, M, ČSV - hravou formou
17:10 – 17:20    Přestávka
17:20 – 18:00    Výroba vánočních ozdob 
1.B – Gabriela Marková
16:30 – 17:00    1. blok písniček, básniček, her, čtení
17:00 – 17:10    Přestávka
17:10 – 17:40    2. blok písniček, básniček, her, čtení
17:40 – 18:00    Vánoční tvoření
1.C – Daniela Trojanová
16:30 – 17:10    Ukázky výuky matematiky, čtení
17:10 – 17:15    Přestávka
17:15 – 18:00    Ukázky výuky hudební výchovy, výtvarné výchovy
2.A – Gabriela Maliková
16:30 – 17:15    Ukázky výuky matematiky, českého jazyka, prvouky hravou formou s využitím pohádek, ukázka práce s interaktivní tabulí
17:15 – 17:20    Přestávka
17:20 – 18:00    Výroba vánočních ozdob
2.B – Simona Zajacová
16:30 – 16:55    Vánoční počítání
16:55 – 17:00    Přestávka
17:00 – 17:25    Pohádkové Vánoce
17:25 – 17:30    Přestávka
17:30 – 18:00    Vánoční vyrábění
2.C – Miroslava Strakošová
16:30 – 16:50    Hudební matematika
16:50 – 16:55    Přestávka
16:55 – 17:15    Vánoce jsou za dveřmi – ČJ
17:15 – 17:20    Přestávka
17:20 – 17:40    Vánoční tvoření
17:40 – 17:45    Přestávka
17:45 – 18:00    Vánoční diskotéka
3.A – Zdeňka Bajerová
16:30 – 16:50    1. blok – angličtina hrou
16:50 – 17:00    Přestávka
17:00 – 17:20    2. blok - angličtina hrou
17:20 – 17:30    Přestávka
17:30 – 17:50    3. blok - angličtina hrou
3.B – Adéla Adamusová
16:30 – 16:50    Světové Vánoce – blok písniček, básniček - premiéra
16:50 – 16:55    Přestávka
16:55 – 17:15    Advent – skupinová práce – tvorba plakátů    
17:15 – 17:20    Přestávka
17:20 – 17:40    Advent - prezentace plakátů
17:40 – 17:45    Přestávka
17:45 – 18:00    Světové Vánoce – blok písniček, básniček - derniéra
4.A – Marcela Křížová
16:30 – 16:50    Úvodní část
16:50 – 17:00    Přestávka
17:00 – 18:00    Výroba vánoční hry – skupinová práce
4.B – Alena Pasyková
16:30 – 17:15    Ukázky výuky ČJ, M,Vl
17:15 – 17:20    Přestávka
17:20 – 18:00    Vánoční tvoření
5.A – Jiří Březina
16:30 – 17:15    Ukázky výuky ČJ, M, Př, Vl
17:15 – 17:20    Přestávka
17:20 – 18:00    Vánoční krabička - vyrábění

5.B – Renáta Křetínská
16:30 – 16:40    Ukázka výuky – matematika
16:45 – 16:55    Ukázka výuky - přírodověda
17:00 – 17:10    Ukázka výuky - vlastivěda
17:15 – 17:30    Divadlo
17:35 – 17:45    Naše volné, oddechové chvilky
17:50 – 17:55    Duo AP klub

Rozpis činností 2. stupeň

6.A, 7.A, 7.C – Alena Halenková
Mami, tati najdi mě

6.B – Šárka Teichmannová
16:30 – 16:55 
17:20 – 18:00    
TV ZNOVA – Události z minulosti

7.B – Hana Šíchová
16:55 – 17:20     Christmas Dinner in Sonya´s Family (dramatizace)
17:40 – 18:00     Christmas Dinner in Sonya´s Family (dramatizace)

8.A – Martina Doubravová
Přírodopis v kostce

8.B – Jan Dalecký
Co si ještě pamatuju o češtině

9.A – Lenka Polášková, Leona Škvareková
Cestujeme po světě

9.B – Martina Kročková
16:45, 17:05, 17:35    Realita školního dne aneb takhle to opravdu chodí (dramatizace)

Hala – Karla Horylová
Hrajeme Kinbal 

Tělocvična – Nina Pakánová
Stardance aneb když 7.A tančí
16:30 – 16:50    Belgický tanec
17:00 – 17:20    Finský tanec
17:30 – 18:00    Řecký tanec

Kuchyňka – Renáta Havláková
Pečeme pro radost

Hudebna – Martin Myška
Hrajte si a zpívejte s námi
16:30    Hrajeme a zpíváme
16:45    Co umí naše tabule
17:00    Hrajeme a zpíváme
17:15    Co umí naše tabule
17:30    Hrajeme a zpíváme
17:45    Co umí naše tabule

Učebna fyziky a chemie – Dagmar Chvostková
Zábavná fyzika

Učebna informatiky – Jana Königová
Učení je hra

Jazyková učebna – Vlasta Proskeová
16:45 – 17:00
17:00 – 17:20
17:30 – 18:00
 Ideen

Učebna výtvarné výchovy – Lucie Ranochová
Vánoční fotokoutek