Přijetí mimobrušperských žáků do 1. třídy – jak postupovat

Vážení rodiče,
aktuální novela školského zákona přináší některé podstatné změny pro přihlašování dětí k povinné školní docházce. Nejvýznamnější je změna termínu zápisu, a to nově v době od 1. dubna do 30. dubna (pozn.: dříve to bylo 15. 1. – 15. 2.).
Abychom byli na zápis i na nový školní rok dobře připravení, rádi bychom níže uvedeným dotazníkem získali některé – pro nás – velmi důležité informace. Dotazník je určen pro rodiče žáků s trvalým bydlištěm mimo Brušperk a pro ty, jejichž dítě nenavštěvuje mateřskou školu v Brušperku. Dotazník je zde.

Za tuto spolupráci velmi děkujeme.
Aleš Vyvial, ředitel školy