Přijetí žáků na naši školu (aktualizace 15. 2. 2024)

Vážení rodiče,
v případě, že uvažujete o přihlášení svého dítěte na naši školu, nabízíme Vám několik základních informací.

Zápis do 1. třídy

Děti, které navštěvují MŠ v Brušperku, dostanou všechny podstatné informace ve školce.
Pro rodiče dětí s trvalým bydlištěm mimo Brušperk a pro ty, jejichž dítě nenavštěvuje mateřskou školu v Brušperku je připraven formulář, na základě něhož budeme moci lépe zorganizovat průběh zápisu.

Přijímací zkoušky na SŠ 2024

Nový informační web PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY - JARO 2024


Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: pátek 12. dubna 2024
2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Pamětní alej

Dne 13. října 2023 byly žáky šestých tříd vysázeny další tři třešně jako pokračování loni zahájené výsadby pamětní aleje žáků a budoucích absolventů naší základní školy. Školní projektový den jsme spojili s republikovým projektem „72 hodin (www.72hodin.cz)“

Volnočasové aktivity 2023-24

V odpoledních hodinách jsou školou organizovány volnočasové aktivity. Škola dále spolupracuje s mnohými sportovními kluby či zájmovými spolky, které v prostorách školy, sportovní haly i bazénu vedou děti k smysluplnému využití volného času.

V příloze je přiložen aktuální přehled aktivit pořádaných školou a přehled organizovaný jinými subjekty (kterým škola pronajímá prostory).

V menu Rodiče a žáci - Volnočasové aktivity jsou zveřejněny informace, které nám poskytli organizátoři těchto kroužků. 

Studovna

Vážení rodiče,
od října mají žáci možnost ve vybraných dnech a časech navštívit studovnu. Více informací naleznete v přiložených plakátech.


Mgr. Aleš Vyvial, ředitel školy

Subscribe to