Pro budoucí prvňáčky (šk. rok 2022-23)

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
připravili jsme pro Vás stručný souhrn informací důležitých pro nástup do první třídy.

Balíčky pro prvňáčky

Žáci v prvých dnech obdrží ve škole tyto pomůcky a školní vybavení:

Volné pracovní místo – speciální pedagog

Nabízíme na zkrácený úvazek (20 – 30 %) volné místo speciálního pedagoga pro zajištění výuky předmětu speciální pedagogické péče. Nástup je možný ihned. Nutná je kvalifikace podle zákona 563/2005 Sb. v platném znění.

§ 18

Speciální pedagog
Speciální pedagog získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd

a) zaměřené na speciální pedagogiku,

Nebude to úkol těžký, jít v dubnu do školy pěšky

Vážení rodiče,
Spolek přátel školy V. Martínka při ZŠ Brušperk a základní škola ve spolupráci s Městem Brušperk připravili na měsíc duben akci s názvem Nebude to úkol těžký, jít v dubnu do školy pěšky.

Hlavním cílem je motivovat děti (i jejich rodiče) k přirozenému pohybu cestou do školy a omezit dopravu v nejbližším okolí školy. Zároveň bude téma dopravní výchovy zařazeno častěji do vyučování.

CHCETE POMOCI UKRAJINĚ I VY?

Vážíme si nabídek a ochoty jednotlivých lidí pomáhat. V této souvislosti společně s Městem Brušperk koordinujeme pomoc s organizacemi, které mají s touto činností zkušenosti. Další informace zde.

 

Přijetí žáků na naši školu

Vážení rodiče,
v případě, že uvažujete o přihlášení svého dítěte na naši školu, nabízíme Vám několik základních informací.

Zápis do 1. třídy

Děti, které navštěvují MŠ v Brušperku, dostanou všechny podstatné informace ve školce.
Pro rodiče dětí s trvalým bydlištěm mimo Brušperk a pro ty, jejichž dítě nenavštěvuje mateřskou školu v Brušperku je připraven formulář, na základě něhož budeme moci lépe zorganizovat průběh zápisu.

Informace o zdražení obědů od 1. 1. 2022

S účinností od 1. ledna 2022 dojde ke zvýšení cen obědů ve školní jídelně:

žáci 7 – 10 let ... 26,00 Kč ... měsíční záloha 546,00 Kč

žáci 11 – 14 let ... 30,00 Kč ... měsíční záloha 630,00 Kč

žáci 15 let a více... 37,00 Kč ... měsíční záloha 777,00 Kč

(Rozdělení je dle věku, kterého dosáhnou ve školním roce tj. od 1. 9 .21 do 31. 8. 22)

Subscribe to