Plavecká škola a Sportovní klub Kopřivnice, z.s.

7.10.2020

ZAHAJUJE PLAVÁNÍ PRO ŽÁKY 1. - 5. TŘÍD
 ZŠ V. MARTÍNKA V BRUŠPERKU

PRO ŽÁKY JE ZAJIŠTĚN

Ø  kvalifikovaní profesionální učitelé a trenéři plavání

Ø  tréninky na bazénu v Brušperku (plavecký bazén, dětský bazén, atrakce)

DALŠÍ VÝHODY PRO ŽÁKY

Ø  výuka na bazénu bude následovat ihned po ukončení vyučování

Ø  přijímáme i neplavce (výuka bude organizována na dětském bazénu)

VÝUKA PLAVÁNÍ

Ø  každou středu od 13:00 -13:45 hod. ve vodě

Ø  omezená kapacita 35 žáků

Ø  děti přebereme v 12:45 hod. ve školní družině, popř. počkají na recepci krytého bazénu (tyto děti nechodí do družiny), výuka na bazénu od 13:00 – 13:45 hod., předání dětí do družiny cca 14:10 hod.

REGISTRACE NOVÝCH ČLENŮ:

Ø  Noví členové provedou elektronickou registraci na webových stránkách www.skkoprivnice.cz v záložce „PŘIHLÁŠKA“ a současně vyplní a zašlou/předají vyplněný formulář GDPR na email skkopr@seznam.cz

Ø  Plavci, kteří plavali v loňském roce elektronickou registraci provádět nemusí, ale je potřeba, aby svůj zájem o navštěvování kurzu plavání oznámili na emailovou adresu skkopr@seznam.cz, jako předmět uvádějte „PLAVÁNÍ BRUŠPERK 2020/2021“.

PLATBA PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Pro nové členy:

1.      splátka ve výši 1000 Kč splatná do 31.10.2020 (říjen 2020 až leden 2021)

2.      splátka ve výši 1000 Kč splatná do 30.02.2021 (únor 2021 až květen 2021)

Pozn. Neprovádějte platbu 1. a 2. splátky najednou.

Pro stávající členy:

Vzhledem k tomu, že nebyla řádně ukončena jarní část plavání budou členské příspěvky pro pokračující členy řešeny individuálně. Detailní informace stávající členové obdrží prostřednictvím emailu.

 

DŮLEŽITÉ: Při platbě uveďte do zprávy pro příjemce jméno dítěte. U sourozenců můžete platbu spojit do jednoho platebního příkazu.

 

Sourozenecká sleva:

·         Druhé dítě 20 %, třetí a další dítě 50 %.

V případě, že chcete uplatnit sourozeneckou slevu, tak tento požadavek zašlete emailem na adresu skkopr@seznam.cz.

 

Bankovní spojení:

·         Česká spořitelna – 1767495349/0800

·         Komerční banka – 1767495349/0100

Žádosti o potvrzení o zaplacení, viz webové stránky skkoprivnice.cz záložka Přihláška/Potvrzení o zaplacení

Bližší informace Ing. Zdeněk Wilček,

E-mail: skkopr@seznam.cz

V Kopřivnici, dne 30.9.2020