Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků
žáků v klíčových kompetencích, a to prostřednictvím: dočasné personální podpory – školního speciálního pedagoga v ZŠ a školního asistenta v ŠD; podporou profesního růstu pedagogů pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání; prohloubením znalostí pedagogů ve využívání metody CLIL při výuce nejazykových předmětů; realizací badatelského klubu jako formy volnočasové aktivity a dále projektových dnů v ŠD.