Kdy zjistíme, že je naše dítě přijato do školy?
Vydáním rozhodnutí o přijetí je formální akt uzavřen. O převzetí či doručení rozhodnutí rodiče obvykle informujeme emailem.

Kdy a jak zjistíme, do které třídy je naše dítě zařazeno?
V průběhu školního roku rodiče obdrží tuto informaci při převzetí rozhodnutí o přijetí. Při organizaci nového školního roku je přesné rozdělení žáků obvykle známo na konci srpna a tato informace o zařazení do konkrétní třídy je zaslána rodičům obvykle emailem.

V kolik hodin a kde bývá zahájení školního roku?
Přestože existuje určitá tradice, konkrétní informace o zahájení nového školního roku je na konci srpna zveřejněna na webu školy. Rovněž bývá tato informace předána i do okolních obcí k zveřejnění v místě obvyklém (např. obecní rozhlas). Základní informace jsou k nalezení i v srpnovém čísle Brušperského zpravodaje. Slavnostní zahájení probíhá v sále školy.

Jaké pomůcky máme na první školní den připravit?
Pro prvý školní den žáci nepotřebují žádné školní pomůcky, ba ani přezůvky. Slavnostní zahájení probíhá v sále školy a ve třídách. Zde se žáci (popř. rodiče prvňáčků) dozví, co si v prvém školním týdnu mají vzít s sebou do školy.

Jaké pomůcky máme dětem do školy pořídit? 
Konkrétní požadavky na pomůcky se dozví žáci v prvých dnech školy od svých vyučujících. Obecně lze pouze doporučit nákup sportovní sálové obuvi, vhodné aktovky/školního batohu, základních psacích potřeb a přezůvek. Učebnice dostanou žáci v prvém školním týdnu. Případné pracovní sešity budou rovněž pořizovány na začátku školního roku.