Testování žáků - leden 2022

Vážení rodiče,
v příloze je uložen informační leták vydaný MŠMT související s testováním žáků od ledna 2022 a mimořádné opatření MZd. Dále přikládáme aktualizovaný režim testování vydaný MŠMT.

Od 3. 1. 2022 je v platnosti nový režim testování:

Informace o zdražení obědů od 1. 1. 2022

S účinností od 1. ledna 2022 dojde ke zvýšení cen obědů ve školní jídelně:

žáci 7 – 10 let ... 26,00 Kč ... měsíční záloha 546,00 Kč

žáci 11 – 14 let ... 30,00 Kč ... měsíční záloha 630,00 Kč

žáci 15 let a více... 37,00 Kč ... měsíční záloha 777,00 Kč

(Rozdělení je dle věku, kterého dosáhnou ve školním roce tj. od 1. 9 .21 do 31. 8. 22)

Schéma školy

Schéma školy

blok A: Hlavní vstup, šatny, divadelní sál, 4. a 5. oddělení ŠD
blok B: 6.C, 6.D, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B
blok C: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 6. oddělení ŠD

Přijetí žáků na naši školu

Vážení rodiče,
v případě, že uvažujete o přihlášení svého dítěte na naši školu, nabízíme Vám několik základních informací.

Zápis do 1. třídy

Děti, které navštěvují MŠ v Brušperku, dostanou všechny informace ve školce.
Pro rodiče dětí s trvalým bydlištěm mimo Brušperk a pro ty, jejichž dítě nenavštěvuje mateřskou školu v Brušperku je připraven formulář, na základě něhož budeme moci lépe zorganizovat průběh zápisu.

Krabice od bot

Vážení rodiče,
třetím rokem jsme se na naší škole zapojili do charitativního projektu Diakonie ČCE – Krabice od bot. Podařilo se nám nasbírat tak velkou hromadu krabic, že jsme je museli odvážet ve dvou autech!

Krabice od bot
Letos žáci naší školy udělají radost 90 dětem ze znevýhodněných rodin, a to především v okolí Kopřivnice, Příbora a Frýdku-Místku.

Za to Vám všem, kteří jste se zapojili, patří obrovské poděkování.

Subscribe to