Název školy

Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek

Adresa školy

Sportovní 584, 739 44 Brušperk

60043792

DIČ

CZ 60043792

IZO

060043792

Identifikátor právnické osoby

600133591

Bankovní spojení

1101006764/0600

Telefon/Fax

558 666 227

E-mail

sekretariat(zavinac)zsbrusperk(tecka)cz

WWW

https://www.zsbrusperk.cz

Datová schránka

dfnrfqi

Právní forma

Příspěvková organizace

Den zahájení činnosti

1.9.1950

Zařazení do sítě škol

1.1.1994

Ředitel školy

Mgr. Aleš Vyvial

Zástupce ředitele školy

Mgr. Leona Škvareková

Ekonom školy

Yvetta Daňková

 

 

Součásti školy

Základní škola – kapacita 650 žáků

Školní družina – kapacita 210 žáků

 

 

Zřizovatel

Město Brušperk
K Náměstí 22
IČ: 00296538
Telefon: 558 666 232 
http://www.brusperk-mesto.cz
E-mail: urad@brusperk-mesto.cz

Přehled hlavní činnosti
(dle zřizovací listiny)

Základní škola je zřízena za účelem poskytování základního vzdělání, zabezpečování rozumové výchovy ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, poskytování mravní, estetické, pracovní, zdravotní, tělesné, ekologické, hudební výchovy a též náboženské výchovy žáků.
Předmětem hlavní činnosti organizace je poskytování výchovy a výuky v rozsahu obecně závazných právních předpisů v oblasti základního školství pro povinnou školní docházku, rozšířenou o estetickou výchovu; dále provozování školní družiny a školního klubu, které slouží k výchově, vzdělávání a rekreaci žáků.

Přehled doplňkové činnosti
(dle zřizovací listiny)

Realitní činnost – pronájmy, 
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Hostinská činnost
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání

Školská rada

Zřízena 16. 11. 2005; 6 členů; Pro aktuální volební období 2024–2027 byli jmenováni či zvoleni:
Jmenováni zřizovatelem: Ing. Svatopluk Slovák (předseda), Miroslava Šiláková
Zvoleni za pedagogy: Adéla Adamusová, Martina Kročková
Zvoleni za rodiče: Nikol Hajnošová, Iva Mynářová