KOUZELNÍK RENO

kouzelník kouzelník 

kouzelník kouzelník

kouzelník kouzelník

ODPOLEDNE S VOLEJBALEM

volejbaů Volejbal

Volejbal

Video file

VYNÁŠENÍ MAŘENY

 Mařena Mařena

Mařena

Video file

DEN SE SKAUTY (6. 9. 2022)

Skauti Skauti
Skauti 
Skauti Skauti

VE STÁJI

ve stáji ve stáji
ve stáji ve stáji 
ve stáji ve stáji

VELIKONOCE V ŠD

Velikonoce v ŠD Velikonoce v ŠD Velikonoce v ŠD

ZDOBENÍ MÁJKY

Zdobení májky Zdobení májky Zdobení májky

DOPRAVNÍ SITUACE KOLEM NAŠÍ ŠKOLY

V průběhu měsíce dubna se na všech odděleních školní družiny děti seznámily s dopravní situací kolem naší školy. Obzvláště ráno před vyučováním bývá situace kritická. Děti byly poučeny o pravidlech silničního provozu. Mluvili jsme o obezřetnosti při pohybu na komunikaci, při jízdě na kole nebo koloběžce. Děti si upevnily vědomosti – povinné vybavení kola, dopravní značky, první pomoc, důležitá telefonní čísla.

 Dopravní výchova Dopravní výchova Dopravní výchova Dopravní výchova


Dne 30. 3. 2022 proběhla za spolupráce školní družiny a Spolku přátel školy akce s názvem Poznej Afriku. Za dětmi prvního stupně přijela africká skupina EMONGO. Děti se dozvěděly mnoho nových informací, např. jaký je rozdíl mezi vzděláváním v České republice a školní docházkou v Kongu. Žáci si zazpívali, zatancovali a také si mohli zakoupit drobné upomínkové předměty. Dětem se vystoupení moc líbilo, odcházely spokojené a plné dojmů.

Media
Image
Poznej Afriku
Image
Poznej Afriku
Image
Poznej Afriku
Image
Poznej Afriku
Image
Poznej Afriku
Image
Poznej Afriku
Image
Poznej Afriku
Image
Dopravní výchova
Image
Dopravní výchova
Image
Dopravní výchova
Image
Dopravní výchova
Image
Dopravní výchova
Image
Dopravní výchova
Image
Dopravní výchova
Image
Dopravní výchova
Image
Dopravní výchova