Vážení rodiče,
v případě, že uvažujete o přihlášení svého dítěte na naši školu, nabízíme Vám několik základních informací.

Zápis do 1. třídy

Děti, které navštěvují MŠ v Brušperku, dostanou všechny podstatné informace ve školce.
Pro rodiče dětí s trvalým bydlištěm mimo Brušperk a pro ty, jejichž dítě nenavštěvuje mateřskou školu v Brušperku je připraven formulář, na základě něhož budeme moci lépe zorganizovat průběh zápisu.

Pro zápis je zapotřebí v termínu od 15. do 18. dubna 2024 doručit do školy vyplněný formulář přihlášky "Žádost o přijetí - první třída.doc"

Přestup žáků se začátkem školního roku do 2.–9. ročníku

Pro tyto účely nejprve v dotazníku vyplňte předběžný zájem o přestup z jiné školy do školy v Brušperku (a to k datu nástupu 1. 9. 2024). Pozor, nejedná se o oficiální přihlášku.

Pro přestup je zapotřebí v termínu nejdříve od 22. května 2024 doručit do školy vyplněný formulář přihlášky "Žádost o přijetí.doc"

Přestup žáků v průběhu školního roku

Pro přestup je zapotřebí doručit do školy vyplněný formulář přihlášky "Žádost o přijetí.doc"


Potřebné formuláře najdete zde
Jsou to:
"Žádost o přijetí.doc"
"Žádost o přijetí - první třída.doc"


Ve studovně
Ve studovně