Soubory

Vážení rodiče,
ve škole už více než 20 let používáme elektronický systém evidence veškeré školní dokumentace. Jedním z modulů je i elektronická žákovská knížka. Ta je určena žákům 5. – 9. tříd (a jejich rodičům). Každý žák má zřízen svůj jedinečný přístup do své eŽK. Stejně tomu bude u Vás.

V samostatném mailu Vám bude doručeno vygenerované uživatelské jméno a heslo, které si po přihlášení můžete v Nastavení změnit. Odkaz pro přihlášení najdete na webu školy (školní portál).

V eŽK kromě známek najdete některé další informace – osobní údaje vedené ve školní matrice, přehled absence, rozvrh hodin, seznam vyučujících, plán školních akcí a další.

Přístup do eŽK je připraven i pro mobilní zařízení se systémem Android, iOS a Window Phone. Využití mobilní aplikace považujeme za nejpraktičtější způsob práce s eŽK.

V případě jakýchkoli problému či v případě, že potřebujete vygenerovat nové přístupové údaje, pošlete žádost o pomoc mailem na: 
sekretariat@ zsbrusperk.cz

    Mgr. Aleš Vyvial
    ředitel školy