Vážení rodiče, v příloze tohoto článku je připojen zápisový lístek do školní družiny.

1) Přihlásit můžete své děti online. Vyplněnou a podepsanou přihlášku pošlete oskenovanou na e-mail: radka.peliskova@zsbrusperk.cz
nebo
2) Vyplněnou přihlášku můžete doručit do poštovní schránky školy u služebního vchodu (naproti Restaurace U Hynečků)
nebo
3) 1. 9. 2022 od 7.00 do 8.30 h. bude prováděn zápis do ŠD ve vestibulu školy

Úplata za zájmové vzdělávání v ŠD činí v letošním roce 200 Kč/měsíc. Platby budou vybírány v hotovosti od 12. 9. 2022 do 30. 9. 2022.

Přihlášku do ŠD odevzdejte nejpozději 2. 9. 2022 do 10 h.