Vážení rodiče budoucích prvňáčků mimo spádový obvod Brušperk,
velmi nás těší Váš zájem zapsat Vaše dítě do brušperské školy. Bohužel konstatujeme, že počet podaných žádostí rodičů ze spádového obvodu obsadil možné kapacity budoucích prvých tříd. Není tedy v našich možnostech další děti přijmout. Proto se prosím pro přijetí Vašich dětí obraťte na Vaši spádovou školu, která přednostně tyto žáky přijímá.
Děkujeme za pochopení.


Termín zápisu

Zápis proběhne 23. 4. 2024. K zápisu vezměte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

Jak na odklad?

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad školní docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu (tj. do 30. 4.) bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. S ohledem na vytíženost pedagogicko-psychologických poraden doporučujeme objednat se k vyšetření dítěte ve školském poradenském pracovišti co nejdříve. 

Podání žádosti

Přihlášku či žádost o odklad prosím doručte nejlépe do poštovní schránky umístěné u služebního vchodu (u parkoviště mezi školou a restaurací U Hynečků), dále poštou či datovou schránkou v termínu od 15. do 18. 4. 2024. V případě nejasností či dotazů se nebojte napsat na sekretariat@zsbrusperk.cz.

Děti, které navštěvují MŠ v Brušperku, dostanou všechny podstatné informace ve školce.
Pro rodiče dětí s trvalým bydlištěm mimo Brušperk a pro ty, jejichž dítě nenavštěvuje mateřskou školu v Brušperku je připraven formulář, na základě něhož budeme moci lépe zorganizovat průběh zápisu.


Nejčastější dotazy

1) Častým dotazem je, které instituce patří mezi školská poradenská zařízení. Jsou to pedagogicko-psychologické poradny a speciální pedagogická centra, která zajišťují informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost. V případě dalších dotazů kontaktujte školního speciálního pedagoga.

2) Mohu zaslat přihlášku k přijetí do 1. třídy už v lednu?
Ne, přihlášku je možno podat v termínu konání zápisu viz § 36, odst. 4 školského zákona.

3) Při žádosti o odklad musíme mít doporučení z poradny i lékaře?
Ano, musí být doporučení z poradny i od lékaře, a to (nejlépe) do 30. 4.

3) Kdy se máme do poradny objednat?
Dle sdělení pracovníků poradny je vhodné se objednat do konce ledna.


K textu je přiložen soubor s doporučením Státního zdravotního ústavu k vhodnému výběru školní brašny.

Dále pak ministerstvem zpracované Desatero pro rodiče.


Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy