Vážení rodiče,
přihlášku k přijetí na naši školu (přestup) můžete od 10. 5. 2021 zasílat nejlépe do poštovní schránky umístěné u služebního vchodu (u parkoviště mezi školou a restaurací U Hynečků), nebo poštou, či datovou schránkou. V případě nejasností a dotazů se nebojte napsat na sekretariat@zsbrusperk.cz.

Rozhodnutí o přijetí Vám připravíme do konce května.

Aleš Vyvial, ředitel školy
7. 5. 2021

***

Přestup žáků na školu (především žáků z Krmelína) k 1. 9. je s ohledem na plánování nového školního roku vhodné řešit včas. Pro tento účel máme připraven elektronický formulář, v kterém můžete do konce března vyplnit svůj předběžný zájem o přestup.

Při přestupu žáků vyplňte formulář "Žádost o přijetí.doc" a osobně, poštou, datovou schránkou nebo e-mailem doručte na ředitelství školy:
Sportovní 584, 739 44 Brušperk
Oficiální e-mail: sekretariat@zsbrusperk.cz
Telefon sekretariát: 558 666 227
Termín zahájení školního roku (viz údaj v přihlášce) je bez ohledu na pracovní dny vždy stanoven na 1. září. Pokud se jedná o přestup žáka v průběhu školního roku, uveďte datum nástupu do školy v Brušperku. 
Přestup žáků na školu (především žáků z Krmelína) k 1. 9. je s ohledem na plánování nového školního roku vhodné řešit včas. Pro tento účel máme připraven elektronický formulář, v kterém můžete do konce března vyplnit svůj předběžný zájem o přestup.
S ohledem na kapacitní možnosti přestup žáků k novému školnímu roku budeme řešit po termínu zápisu do 1. tříd, tj. v průběhu května.