Vážení rodiče,

vzhledem k přetrvávající situaci s Covid 19 informujeme o možnostech přihlášení do ŠD. V příloze tohoto článku je připojen zápisový lístek do školní družiny.

1) Přihlásit můžete své děti online. Vyplněnou a podepsanou přihlášku pošlete oskenovanou na e-mail: radka.peliskova@zsbrusperk.cz 

2) Vyplněnou přihlášku můžete doručit do poštovní schránky školy u služebního vchodu (naproti Restaurace U Hynečků)

3) 1. 9. 2020 od 7.00 do 9.00 h. bude prováděn zápis do ŠD před vestibulem školy

Úplata za zájmové vzdělávání v ŠD činí v letošním roce 150 Kč/měsíc. Platby budou vybírány v hotovosti od 15. 9. 2020 do 30. 9. 2020.