Schéma školy

blok A: Hlavní vstup, šatny, divadelní sál. 4. a 5. oddělení ŠD
blok B: Učebny 2. stupně
blok C: Žáci 1. - 3. tříd, 6. oddělení ŠD
blok D: 1. - 3. oddělení ŠD a ZUŠ
blok E: 4. - 5. třídy