Schéma školy

blok A: Hlavní vstup, šatny, divadelní sál, 4. a 5. oddělení ŠD
blok B: 6.C, 6.D, 7.C, 7.D, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C
blok C: 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.C, 6. oddělení ŠD
blok D: 1. - 3. oddělení ŠD a ZUŠ
blok E: 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B