Na jaře roku 2022 byla schválením rozpočtu města stvrzena myšlenka rozšíření elektrické výrobny ve škole. K stávajícím dvěma kogeneračním jednotkám o výkonu 60 kWe a 120 kWt byla vyprojektovaná fotovoltaická výrobna (FVE) o výkonu 120 kWp. Celý potenciál sedlových střech byl využit pro osazení 266 ks panelů. Veškeré kabeláže a střídače byly svedeny a umístěny v suterénu v nově zbudované požární rozvodně. FVE byla zakomponována do hlavního systému měření a regulace školy a trafostanice včetně systému elektrické požární signalizace.
Výrobna přesahuje limit 100 kW, i proto byl celý administrativní proces poměrně zdlouhavý a náročný. Připojení FVE k distribuční soustavě proběhlo na konci července 2023. Celkové náklady včetně povinných příloh k žádosti o dotaci činily 5.230.129,15 Kč. Škola by měla obdržet dotaci ve výši 3.073.893,76 Kč.
 

Fotografie
Publicita
Media
Image
FVE
Image
FVE
Image
FVE
Image
FVE
Image
FVE
Image
FVE
Image
FVE
Image
FVE
Image
FVE
Image
FVE
Image
FVE
Image
FVE
Image
FVE
Image
FVE
Image
FVE
Image
FVE
Image
FVE
Image
FVE
Image
FVE
Image
FVE