Termín zápisu

Zápis proběhne 11. 4. 2023. K zápisu vezměte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna (pozn.: v minulosti to bývalo 15. 1. – 15. 2.) kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

Jak na odklad?

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad školní docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu (tj. do 30. 4.) bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. S ohledem na vytíženost pedagogicko-psychologických poraden doporučujeme objednat se k vyšetření dítěte ve školském poradenském pracovišti co nejdříve. 

Podání žádosti

Přihlášku či žádost o odklad prosím doručte nejlépe do poštovní schránky umístěné u služebního vchodu (u parkoviště mezi školou a restaurací U Hynečků), dále poštou či datovou schránkou v termínu od 27. do 31. 3. 2023. V případě nejasností či dotazů se nebojte napsat na sekretariat@zsbrusperk.cz.


Nejčastější dotazy

1) Častým dotazem je, které instituce patří mezi školská poradenská zařízení. Jsou to pedagogicko-psychologické poradny a speciální pedagogická centra, která zajišťují informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost. V případě dalších dotazů kontaktujte školního speciálního pedagoga.

2) Mohu zaslat přihlášku k přijetí do 1. třídy už v lednu?
Ne, přihlášku je možno podat v termínu konání zápisu viz § 36, odst. 4 školského zákona.

3) Při žádosti o odklad musíme mít doporučení z poradny i lékaře?
Ano, musí být doporučení z poradny i od lékaře, a to (nejlépe) do 30. 4.

3) Kdy se máme do poradny objednat?
Dle sdělení pracovníků poradny je vhodné se objednat do konce ledna.


K textu je přiložen soubor s doporučením Státního zdravotního ústavu k vhodnému výběru školní brašny.

Dále pak ministerstvem zpracované Desatero pro rodiče.


Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy