Vážení rodiče,
termín pro podání přihlášky k zápisu či žádosti o odklad byl 30. 4. uzavřen. Rozhodnutí o přijetí či odkladu obdržíte v týdnu od 10. 5. 2021. Budeme Vás včas kontaktovat.

Aleš Vyvial, ředitel školy
7. 5. 2021

***

Vážení rodiče,
s ohledem na aktuální situaci je vysoce pravděpodobné, že zápis do 1. tříd proběhne pouze formálně. Po skončení nouzového stavu uspořádáme (snad) pro Vás i Vaše děti náhradní setkání ve škole. Přihlášku k přijetí anebo žádost o odklad prosím doručte nejlépe do poštovní schránky umístěné u služebního vchodu (u parkoviště mezi školou a restaurací U Hynečků), nebo poštou, či datovou schránkou do 30. 4. 2021. V případě nejasností a dotazů se nebojte napsat na sekretariat@zsbrusperk.cz.

***

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna (pozn.: v minulosti to bývalo 15. 1. – 15. 2.) kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad školní docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu (tj. do 30. 4.) bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. S ohledem na vytíženost pedagogicko-psychologických poraden doporučujeme objednat se k vyšetření dítěte ve školském poradenském pracovišti co nejdříve. 

Aleš Vyvial, ředitel školy
2. 3. 2021


Nejčastější dotazy

1) Častým dotazem je, které instituce patří mezi školská poradenská zařízení. Jsou to pedagogicko-psychologické poradny a speciální pedagogická centra, která zajišťují informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost. V případě dalších dotazů kontaktujte školního speciálního pedagoga.

2) Mohu zaslat přihlášku k přijetí do 1. třídy už v lednu?
Ne, přihlášku je možno podat v termínu konání zápisu viz § 36, odst. 4 školského zákona.

3) Při žádosti o odklad musíme mít doporučení z poradny i lékaře?
Ano, musí být doporučení z poradny i od lékaře, a to (nejlépe) do 30. 4.

3) Kdy se máme do poradny objednat?
Dle sdělení pracovníků poradny je vhodné se objednat do konce ledna.


K textu je přiložen soubor s doporučením Státního zdravotního ústavu k vhodnému výběru školní brašny.

Dále pak ministerstvem zpracované Desatero pro rodiče.