1. června bylo v parku před školou otevřeno nově zbudované dětské a sportovní hřiště určené především pro potřeby školní družiny. V době provozu školy bude hřiště využíváno našimi dětmi, mimo tento provoz mohou hřiště využít děti ve věku od 6 do 14 let. Vyzýváme všechny návštěvníky, aby dodržovali provozní řád, především dbali na svou bezpečnost a udržovali pořádek. Prostor je monitorován kamerami.

Dále žádáme návštěvníky z řad veřejnosti, kteří budou využívat dětské pískoviště, aby jej při odchodu opět zakryli. Je to velmi důležité z hlediska zachování kvality písku a proti znečišťování písku zvířaty. Děláme to společně pro naše děti!


Věříme, že návštěvníci se budou chovat ohleduplně a že nám všem bude hřiště dlouho sloužit.