Soubory

Vážení rodiče,

ve škole používáme elektronický systém evidence veškeré školní dokumentace, tzv. systém Bakaláři. Ten obsahuje celou řadu modulů. Jedním z nich je i elektronická žákovská knížka. Ta je určena všem žákům (a jejich rodičům). Každý žák má zřízen svůj jedinečný přístup do své eŽK. Stejně tomu bude u Vás.

V  mailu Vám bude doručeno vygenerované uživatelské jméno a heslo, které si po přihlášení můžete v Nastavení změnit. Odkaz pro přihlášení najdete na webu školy (školní portál).

Ve školním portálu kromě známek najdete některé další informace – osobní a kontaktní údaje vedené ve školní matrice, přehled a omlouvání absence, rozvrh hodin, seznam vyučujících, plán školních akcí, platby a další.

Uživatelské účty jsou rozděleny na rodičovský a žákovský. Není možné je zaměňovat (viz např. omluvenky).

Program je připraven i pro mobilní zařízení se systémem Android a iOS. Využití mobilní aplikace považujeme za nejpraktičtější způsob práce s eŽK.

V případě jakýchkoli problémů pošlete nejprve žádost o pomoc mailem svému třídnímu učiteli, popřípadě pak na sekretariát.

 

Mgr. Aleš Vyvial,  ředitel školy