Milí čtenáři, žáci, rodiče, organizátoři projektu,
dovolte mi, abych se s Vámi podělila o postřehy, myšlenky a inspiraci, které provázely tvorbu knihy v rámci projektu „Vdechni život knize“.
Když mě oslovila Bc. Markéta Kološová, knihovnice z Hukvald, aby se naše škola účastnila projektu, neváhala jsem a na tuto nabídku kývla. Považovala jsem to jako příležitost lépe poznat nejen děti, ale i problematiku tvoření knih. Jako začínající učitelka jsem neměla předešlé zkušenosti s podobnými projekty.
Ráda bych poděkovala svým žákům ze 7. A, kteří se na psaní této knihy podíleli. Situace tomu tak chtěla a hned z počátku jsme byli nuceni improvizovat a scházet se online z důvodu uzavření škol. Na našich krátkých online hovorech jsme si nejprve určili, jaké bude téma našeho psaní. Nakonec vyhrála myšlenka, že hlavním hrdinou bude chlapec Martin a děj zasadíme do dnešní doby. Tato tematika je, myslím si, blízká všem. Každý z nás se s „náhlou“ přeměnou společnosti vyrovnával a vyrovnává po svém a jednou z možností, jak pohlížet na současnou situaci s odstupem a klidem, je ponořit se třeba do tvoření, četby a hloubání. Není náhodou, že chlapec dostane možnost cestovat časem a setkat se s důležitými momenty a lidmi naší, ale i světové historie.

Jsem si jistá, že naše hovory žákům pomohly k rozvíjení analytických schopností, k podpoře kreativity a také ke konstruktivnímu myšlení a bádání (nejen o historii a dějinách lidstva).

Za celý tvůrčí tým Vám přeji hezké a příjemné čtení
Mgr. Zuzana Kolářová