S účinností od 1. ledna 2022 dojde ke zvýšení cen obědů ve školní jídelně:

žáci 7 – 10 let ... 26,00 Kč ... měsíční záloha 546,00 Kč

žáci 11 – 14 let ... 30,00 Kč ... měsíční záloha 630,00 Kč

žáci 15 let a více... 37,00 Kč ... měsíční záloha 777,00 Kč

(Rozdělení je dle věku, kterého dosáhnou ve školním roce tj. od 1. 9 .21 do 31. 8. 22)

Žádáme Vás o navýšení měsíční zálohové částky u trvalého příkazu dle výše uvedených záloh. Zároveň dojde ke zvýšení ceny režijních nákladů na 43,00 Kč/oběd, a proto opět apelujeme na rodiče, aby si obědy v době nepřítomnosti dítěte ve škole odhlašovali.

Odhlášky obědů provádějte nejpozději pracovní den předem do 13.00 hod. buď prostřednictvím www.strava.cz nebo telefonicky 775 886 852, 597 457 215

nebo e-mailem: sj.brusperk@email.cz.