Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010552

Město Brušperk v současné době realizuje projekt, jehož cílem je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v Základní škole Vojtěcha Martínka Brušperk a následně také na území Ostravské aglomerace.

Předmětem projektu je pořízení vybavení do tří odborných multifunkčních učeben (učebna cizích jazyků, počítačová učebna, matematicko-technická učebna) a šaten za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích.

Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU, v rámci 10. Výzvy ITI Ostrava, SC 2.4 – Základní školy.

Aktuální stav: V současné době bylo dodáno vybavení a od září začnou probíhat plánované vzdělávací aktivity.