Pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
připravili jsme pro Vás stručný souhrn informací důležitých pro nástup do první třídy.

Balíčky pro prvňáčky

Žáci v prvých dnech obdrží ve škole tyto pomůcky a školní vybavení:

Sedmáci napsali knihu

Milí čtenáři, žáci, rodiče, organizátoři projektu,
dovolte mi, abych se s Vámi podělila o postřehy, myšlenky a inspiraci, které provázely tvorbu knihy v rámci projektu „Vdechni život knize“.
Když mě oslovila Bc. Markéta Kološová, knihovnice z Hukvald, aby se naše škola účastnila projektu, neváhala jsem a na tuto nabídku kývla. Považovala jsem to jako příležitost lépe poznat nejen děti, ale i problematiku tvoření knih. Jako začínající učitelka jsem neměla předešlé zkušenosti s podobnými projekty.

Přestup z jiné školy (aktualizace 7. 5.)

Vážení rodiče, přihlášku k přijetí na naši školu (přestup) můžete od 10. 5. 2021 zasílat nejlépe do poštovní schránky umístěné u služebního vchodu (u parkoviště mezi školou a restaurací U Hynečků), nebo poštou, či datovou schránkou.

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče, termín pro podání přihlášky k zápisu či žádosti o odklad byl 30. 4. uzavřen. Rozhodnutí o přijetí či odkladu obdržíte v týdnu od 10. 5. 2021. Budeme Vás včas kontaktovat.

Přijímací zkoušky na SŠ (aktualizace 10. 5.)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. b) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č.

Almanach k 70. výročí školy

Základní škola spolu se Spolkem přátel školy při ZŠ V. MARTÍNKA a Městem Brušperk vydávají k 70. výročí brušperské školy almanach. Symbolicky k 10. 12. 2020 by měla tištěná verze doputovat do Vašich poštovních schránek pro každé číslo popisné v Brušperku. Zároveň zde na web umisťujeme elektronickou podobu brožury. Doufáme, že Vám tímto počinem uděláme radost a s chutí si zavzpomínáte na svá školní léta. Přejeme Vám příjemné čtení.

Subscribe to