Přijímací zkoušky na SŠ (aktualizace 10. 5.)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. b) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č.

Pololetní vysvědčení

Vážení rodiče, 

letošní pololetní vysvědčení bude mít netradiční podobu. Místo tištěného výpisu bude ve čtvrtek 28. 1. 2021 v systému Bakaláři v záložce "Pololetní klasifikace" zobrazeno hodnocení za uplynulé pololetí. Při návratu do školy dostanou žáci tištěný výpis osobně. Moc si přejeme, aby se tak stalo co nejdříve. 

Organizace vyučování od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,
od 4. 1. 2021 se přesouváme zpět k distanční výuce ve 3.–9. třídách. Pro tyto třídy platí rozvrh hodin distanční výuky. Všem žákům 3.–9. ročníku bude strava od 4. 1. 2021 odhlášena.

Od 4. ledna 2021 se budou 1. a 2. ročníky učit ve škole. Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy bude v provozu školní družina pro prezenčně vzdělávané žáky. Ranní družina v provozu nebude. Všem žákům (přihlášeným ke stravování) bude od 4. 1. 2021 automaticky strava přihlášena. Případné změny stravování hlaste v MŠ Brušperk.

Almanach k 70. výročí školy

Základní škola spolu se Spolkem přátel školy při ZŠ V. MARTÍNKA a Městem Brušperk vydávají k 70. výročí brušperské školy almanach. Symbolicky k 10. 12. 2020 by měla tištěná verze doputovat do Vašich poštovních schránek pro každé číslo popisné v Brušperku. Zároveň zde na web umisťujeme elektronickou podobu brožury. Doufáme, že Vám tímto počinem uděláme radost a s chutí si zavzpomínáte na svá školní léta. Přejeme Vám příjemné čtení.

Subscribe to