Zahájení školního roku (aktualizace 31. 8. 2021)

Zahájení školního roku proběhne 1. 9. 2021 v kmenových třídách v čase od 8.30 h. Obvyklá mše bude v 7.30 h. v chrámu sv. Jiří. Školní družina bude 1. září v provozu do 16.30 hod.

V době od 7.00 do 8.15 h. bude probíhat testování žáků neinvazivními antigenními testy (stejným způsobem jako v loňském školním roce). Ve společných prostorách se žáci pohybují dle metodického pokynu s rouškou. Ve škole budou 3 testovací místa.

Prázdniny a období školního vyučování 2022-23

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022. Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022. Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023. Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny na 6. 2. - 12. 2. 2023. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Zaměstnanci školy

Učitelé: Miroslava Strakošová 1.A Ludmila Balušková 1.B Daniela Trojanová 2.A Renáta Křetinská 2.B Gabriela Maliková 3.A Marcela Křížová 3.B Zdeňka Bajerová 4.A Hana Magerová 4.B Simona Zajacová 5.A Gabriela Marková 5.B Gabriela Hurajtová 5.C

Sedmáci napsali knihu

Milí čtenáři, žáci, rodiče, organizátoři projektu,
dovolte mi, abych se s Vámi podělila o postřehy, myšlenky a inspiraci, které provázely tvorbu knihy v rámci projektu „Vdechni život knize“.
Když mě oslovila Bc. Markéta Kološová, knihovnice z Hukvald, aby se naše škola účastnila projektu, neváhala jsem a na tuto nabídku kývla. Považovala jsem to jako příležitost lépe poznat nejen děti, ale i problematiku tvoření knih. Jako začínající učitelka jsem neměla předešlé zkušenosti s podobnými projekty.

Přijímací zkoušky na SŠ (aktualizace 10. 5.)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. b) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č.

Subscribe to